mã hs - 02071420

Mã HS Việt Nam 02071420 | HTS Mã Đùi

tra cứu mã hs số 02071420 của Việt Nam là Đối với Đùi. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
020714 Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:
02071420 Đùi