Phần mở đầu - 8108

Mã HS Việt Nam 8108 - Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

tra cứu mã hs số 8108của Việt Nam là Đối với Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8108 Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
             81082000 Titan chưa gia công; bột
             81083000 Phế liệu và mảnh vụn
             81089000 Loại khác