Phần mở đầu - 2002

Mã HS Việt Nam 2002 - Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.

tra cứu mã hs số 2002của Việt Nam là Đối với Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2002 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.
      200210 Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng:
             20021010 Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi hoặc luộc bằng nước
             20021090 Loại khác
      200290 Loại khác:
             20029010 Bột cà chua dạng sệt
             20029020 Bột cà chua
             20029090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in