Phần mở đầu - 8467

Mã HS Việt Nam 8467 - Dụng cụ cầm tay, hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc có gắn động cơ dùng điện hay không dùng điện.

tra cứu mã hs số 8467của Việt Nam là Đối với Dụng cụ cầm tay, hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc có gắn động cơ dùng điện hay không dùng điện.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dụng cụ cầm tay, hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc có gắn động cơ dùng điện hay không dùng điện. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8467 Dụng cụ cầm tay, hoạt động bằng khí nén, thủy lực hoặc có gắn động cơ dùng điện hay không dùng điện.
             84671100 Hoạt động bằng khí nén:Dạng quay (kể cả dạng kết hợp chuyển động quay và chuyển động va đập)
             84671900 Loại khác
             84672100 Gắn động cơ điện (phần động lực được lắp liền với dụng cụ):Khoan các loại
             84672200 Cưa
             84672900 Loại khác
             84678100 Dụng cụ khác:Cưa xích
             84678900 Loại khác
      846791 Bộ phận:Của cưa xích:
             84679110 Của loại cơ điện
             84679190 Loại khác
             84679200 Của dụng cụ hoạt động bằng khí nén
      846799 Loại khác:
             84679910 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8467.21.00, 8467.22.00 hoặc 8467.29.00
             84679990 Loại khác