mã hs - 05079020

Mã HS Việt Nam 05079020 | HTS Mã Mai động vật họ rùa

tra cứu mã hs số 05079020 của Việt Nam là Đối với Mai động vật họ rùa. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0507 Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng lược cá voi, sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; bột và phế liệu từ các sản phẩm trên.
050790 Loại khác:
05079020 Mai động vật họ rùa