Phần mở đầu - 6112

Mã HS Việt Nam 6112 - Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc móc.

tra cứu mã hs số 6112của Việt Nam là Đối với Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc móc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc móc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6112 Bộ quần áo thể thao, bộ quần áo trượt tuyết và bộ quần áo bơi, dệt kim hoặc móc.
             61121100 Bộ quần áo thể thao:Từ bông
             61121200 Từ sợi tổng hợp
             61121900 Từ các vật liệu dệt khác
             61122000 Bộ quần áo trượt tuyết
             61123100 Quần áo bơi cho nam giới hoặc trẻ em trai:Từ sợi tổng hợp
             61123900 Từ các vật liệu dệt khác
             61124100 Quần áo bơi cho phụ nữ hoặc trẻ em gái:Từ sợi tổng hợp
             61124900 Từ các vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in