Phần mở đầu - 8716

Mã HS Việt Nam 8716 - Rơmoóc và bán rơmoóc; xe khác, không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng.

tra cứu mã hs số 8716của Việt Nam là Đối với Rơmoóc và bán rơmoóc; xe khác, không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Rơmoóc và bán rơmoóc; xe khác, không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8716 Rơmoóc và bán rơmoóc; xe khác, không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng.
             87161000 Rơmoóc và bán rơmoóc loại nhà lưu động, dùng làm nhà ở hoặc cắm trại
             87162000 Rơmoóc và bán rơmoóc loại tự bốc hoặc dỡ hàng dùng trong nông nghiệp
             87163100 Rơmoóc và bán rơmoóc khác dùng để vận chuyển hàng hóa:Rơmoóc và bán rơmoóc gắn xi téc
      871639 Loại khác:
             87163940 Rơmoóc và bán rơmoóc dùng trong nông nghiệp
             87163991 Loại khác:Có tải trọng (trọng tải) trên 200 tấn
             87163999 Xe khác
             87164000 Rơmoóc và bán rơmoóc khác
      871680 Xe khác:
             87168010 Xe kéo và xe đẩy, xe kéo, xe đẩy bằng tay để chở hàng và các loại xe tương tự được vận hành bằng tay sử dụng trong các nhà máy hay phân xưởng, trừ xe cút kít
             87168020 Xe cút kít
             87168090 Loại khác
      871690 Bộ phận:
             87169013 Dùng cho xe rơmoóc và bán rơmoóc:Dùng cho hàng hoá thuộc phân nhóm 8716.20
             87169019 Loại khác
             87169092 Dùng cho xe khác:Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8716.80.10 hoặc 8716.80.20:Bánh xe, có đường kính (kể cả lốp) trên 100mm nhưng không quá 250mm có độ rộng của bánh xe hoặc đã lắp lốp lớn hơn 30mm
             87169093 Loại khác
             87169094 Loại khác:Nan hoa và ốc bắt đầu nan hoa
             87169095 Bánh xe, dùng cho hàng hoá thuộc phân nhóm 8716.80.90, có đường kính (kể cả lốp) trên 100mm nhưng không quá 250mm có độ rộng của bánh xe hoặc đã lắp lốp lớn hơn 30mm
             87169096 Loại bánh xe khác
             87169099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in