Phần mở đầu - 4908

Mã HS Việt Nam 4908 - Đề can các loại (decalconamias).

tra cứu mã hs số 4908của Việt Nam là Đối với Đề can các loại (decalconamias).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đề can các loại (decalconamias). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4908 Đề can các loại (decalconamias).
             49081000 Đề can các loại (decalcomainis), dùng cho các sản phẩm thủy tinh
             49089000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in