Phần mở đầu - 8525

Mã HS Việt Nam 8525 - Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền.

tra cứu mã hs số 8525của Việt Nam là Đối với Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8525 Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền.
             85255000 Thiết bị phát
             85256000 Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu
      852580 Camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh:
             85258010 Webcam
             85258031 Camera ghi hình ảnh:Của loại sử dụng cho lĩnh vực phát thanh
             85258039 Loại khác
             85258040 Camera truyền hình
             85258050 Loại camera kỹ thuật số khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in