mã hs - 06022000

Mã HS Việt Nam 06022000 | HTS Mã Cây, cây bụi đã hoặc không ghép cành, thuộc loại có quả hoặc quả hạch ăn được

tra cứu mã hs số 06022000 của Việt Nam là Đối với Cây, cây bụi đã hoặc không ghép cành, thuộc loại có quả hoặc quả hạch ăn được. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.
06022000 Cây, cây bụi đã hoặc không ghép cành, thuộc loại có quả hoặc quả hạch ăn được