mã hs - 07123910

Mã HS Việt Nam 07123910 | HTS Mã Nấm cục (nấm củ)

tra cứu mã hs số 07123910 của Việt Nam là Đối với Nấm cục (nấm củ). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0712 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm.
071239 Loại khác:
07123910 Nấm cục (nấm củ)