mã hs - 07095910

Mã HS Việt Nam 07095910 | HTS Mã Nấm cục

tra cứu mã hs số 07095910 của Việt Nam là Đối với Nấm cục. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.
070959 Loại khác:
07095910 Nấm cục