Phần mở đầu - 6109

Mã HS Việt Nam 6109 - Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc.

tra cứu mã hs số 6109của Việt Nam là Đối với Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6109 Áo phông, áo may ô và các loại áo lót khác, dệt kim hoặc móc.
      610910 Từ bông:
             61091010 Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai
             61091020 Dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái
      610990 Từ các vật liệu dệt khác:
             61099010 Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, từ gai (ramie), lanh hoặc tơ tằm
             61099020 Dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, từ các vật liệu khác
             61099030 Dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in