Phần mở đầu - 7303

Mã HS Việt Nam 7303 - Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng, bằng gang đúc.

tra cứu mã hs số 7303của Việt Nam là Đối với Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng, bằng gang đúc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng, bằng gang đúc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7303 Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng, bằng gang đúc.
             73030011 Các loại ống và ống dẫn:Ống không có đầu nối
             73030019 Loại khác
             73030090 Loại khác