Phần mở đầu - 4009

Mã HS Việt Nam 4009 - Các loại ống, ống dẫn bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ, các đoạn nối, khớp, khuỷu, vành đệm).

tra cứu mã hs số 4009của Việt Nam là Đối với Các loại ống, ống dẫn bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ, các đoạn nối, khớp, khuỷu, vành đệm).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại ống, ống dẫn bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ, các đoạn nối, khớp, khuỷu, vành đệm). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4009 Các loại ống, ống dẫn bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ, các đoạn nối, khớp, khuỷu, vành đệm).
             40091100 Chưa gia cố hoặc kết hợp với các vật liệu khác:Không kèm phụ kiện ghép nối
      400912 Có kèm phụ kiện ghép nối:
             40091210 Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ
             40091290 Loại khác
      400921 Đã gia cố hoặc kết hợp duy nhất với kim loại:Không kèm phụ kiện ghép nối:
             40092110 Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ
             40092190 Loại khác
      400922 Có kèm phụ kiện ghép nối:
             40092210 Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ
             40092290 Loại khác
      400931 Đã gia cố hoặc kết hợp duy nhất với vật liệu dệt:Không kèm phụ kiện ghép nối:
             40093110 Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ
             40093191 Loại khác:Ống dẫn nhiên liệu, ống dẫn nhiệt và ống dẫn nước, dùng cho xe gắn động cơ thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.11
             40093199 Loại khác
      400932 Có kèm phụ kiện ghép nối:
             40093210 Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ
             40093290 Loại khác
             40094100 Đã gia cố hoặc kết hợp với vật liệu khác:Không kèm phụ kiện ghép nối
      400942 Có kèm phụ kiện ghép nối:
             40094210 Ống hút và xả bùn dùng trong khai thác mỏ
             40094290 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in