Phần mở đầu - 8411

Mã HS Việt Nam 8411 - Tua bin phản lực, tua bin cánh quạt và các loại tua bin khí khác.

tra cứu mã hs số 8411của Việt Nam là Đối với Tua bin phản lực, tua bin cánh quạt và các loại tua bin khí khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tua bin phản lực, tua bin cánh quạt và các loại tua bin khí khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8411 Tua bin phản lực, tua bin cánh quạt và các loại tua bin khí khác.
             84111100 Tua bin phản lực:Có lực đẩy không quá 25 kN
             84111200 Có lực đẩy trên 25 kN
             84112100 Tua bin cánh quạt:Công suất không quá 1.100 kW
             84112200 Công suất trên 1.100 kW
             84118100 Các loại tua bin khí khác:Công suất không quá 5.000 kW
             84118200 Công suất trên 5.000 kW
             84119100 Bộ phận:Của tua bin phản lực hoặc tua bin cánh quạt
             84119900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in