mã hs - 03022400

Mã HS Việt Nam 03022400 | HTS Mã Cá bơn Turbot (Psetta maxima)

tra cứu mã hs số 03022400 của Việt Nam là Đối với Cá bơn Turbot (Psetta maxima). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03022400 Cá bơn Turbot (Psetta maxima)