mã hs - 03033400

Mã HS Việt Nam 03033400 | HTS Mã Cá bơn Turbot (Psetta maxima)

tra cứu mã hs số 03033400 của Việt Nam là Đối với Cá bơn Turbot (Psetta maxima). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03033400 Cá bơn Turbot (Psetta maxima)