mã hs - 02072400

Mã HS Việt Nam 02072400 | HTS Mã Của gà tây:Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh

tra cứu mã hs số 02072400 của Việt Nam là Đối với Của gà tây:Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02072400 Của gà tây:Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh