Phần mở đầu - 5607

Mã HS Việt Nam 5607 - Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic.

tra cứu mã hs số 5607của Việt Nam là Đối với Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5607 Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic.
             56072100 Từ xizan (sisal) hoặc từ xơ dệt khác của các cây thuộc chi cây thùa:Dây xe để buộc hoặc đóng kiện
             56072900 Loại khác
             56074100 Từ polyetylen hoặc polypropylen:Dây xe để buộc hoặc đóng kiện
             56074900 Loại khác
      560750 Từ xơ tổng hợp khác:
             56075010 Sợi bện (cord) cho dây đai chữ V làm từ xơ nhân tạo đã xử lý bằng resoxin formaldehyt; sợi polyamit và sợi polytetrafloroethylen có độ mảnh lớn hơn 10.000 decitex, dùng để làm kín các loại bơm, van và các sản phẩm tương tự
             56075090 Loại khác
      560790 Loại khác:
             56079010 Từ sợi nhân tạo
             56079020 Từ tơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa textilis Nee) hoặc các sợi (lá thực vật) cứng khác
             56079030 Từ sợi đay hoặc sợi libe khác thuộc nhóm 53.03
             56079090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in