Phần mở đầu - 2207

Mã HS Việt Nam 2207 - Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên; cồn êtilích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ.

tra cứu mã hs số 2207của Việt Nam là Đối với Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên; cồn êtilích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên; cồn êtilích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2207 Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên; cồn êtilích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ.
             22071000 Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên
      220720 Cồn êtilích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ:
             22072011 Cồn êtilích đã biến tính, kể cả rượu mạnh đã methyl hoá:Cồn êti lích có nồng độ trên 99% tính theo thể tích
             22072019 Loại khác
             22072090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in