Phần mở đầu - 2208

Mã HS Việt Nam 2208 - Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác.

tra cứu mã hs số 2208của Việt Nam là Đối với Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2208 Cồn êtilích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác.
      220820 Rượu mạnh thu được từ cất rượu vang nho hoặc rượu bã nho:
             22082050 Rượu brandy
             22082090 Loại khác
             22083000 Rượu whisky
             22084000 Rượu rum và rượu mạnh khác được cất từ mật mía
             22085000 Rượu gin và rượu Geneva
             22086000 Rượu vodka
             22087000 Rượu mùi và rượu bổ
      220890 Loại khác:
             22089010 Rượu bổ samsu có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích
             22089020 Rượu bổ samsu có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích
             22089030 Rượu samsu khác có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích
             22089040 Rượu samsu khác có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích
             22089050 Rượu arrack và rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích
             22089060 Rượu arrack và rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích
             22089070 Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích
             22089080 Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích
             22089090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in