Phần mở đầu - 6907

Mã HS Việt Nam 6907 - Các loại tấm lát đường và vật liệu lát, gạch lát tường hoặc lát nền, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ không tráng men; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ không tráng men, có hoặc không có lớp nền.

tra cứu mã hs số 6907của Việt Nam là Đối với Các loại tấm lát đường và vật liệu lát, gạch lát tường hoặc lát nền, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ không tráng men; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ không tráng men, có hoặc không có lớp nền.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại tấm lát đường và vật liệu lát, gạch lát tường hoặc lát nền, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ không tráng men; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ không tráng men, có hoặc không có lớp nền. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6907 Các loại tấm lát đường và vật liệu lát, gạch lát tường hoặc lát nền, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ không tráng men; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ không tráng men, có hoặc không có lớp nền.
      690710 Gạch, đá lát, khối và các sản phẩm tương tự, dạng hình chữ nhật hoặc dạng khác, diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh dưới 7 cm:
             69071010 Các loại vật liệu lát, gạch lát tường hoặc lát nền, lòng lò sưởi
             69071090  Loại khác
      690790 Loại khác:
             69079010 Các loại vật liệu lát, gạch lát tường hoặc lát nền, lòng lò sưởi
             69079020 Gạch lót dùng cho máy nghiền
             69079090  Loại khác