mã hs - 71021000

Mã HS Việt Nam 71021000 | HTS Mã Chưa được phân loại

tra cứu mã hs số 71021000 của Việt Nam là Đối với Chưa được phân loại. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7102 Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát.
71021000 Chưa được phân loại