Phần mở đầu - 8001

Mã HS Việt Nam 8001 - Thiếc chưa gia công.

tra cứu mã hs số 8001của Việt Nam là Đối với Thiếc chưa gia công.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiếc chưa gia công. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8001 Thiếc chưa gia công.
             80011000 Thiếc, không hợp kim
             80012000 Hợp kim thiếc