Phần mở đầu - 7801

Mã HS Việt Nam 7801 - Chì chưa gia công.

tra cứu mã hs số 7801của Việt Nam là Đối với Chì chưa gia công.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chì chưa gia công. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7801 Chì chưa gia công.
             78011000 Chì tinh luyện
             78019100 Loại khác:Có hàm lượng antimon tính theo trọng lượng theo Bảng các nguyên tố khác trong chú giải phân nhóm chương này
             78019900 Loại khác