Phần mở đầu - 7901

Mã HS Việt Nam 7901 - Kẽm chưa gia công.

tra cứu mã hs số 7901của Việt Nam là Đối với Kẽm chưa gia công.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kẽm chưa gia công. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7901 Kẽm chưa gia công.
             79011100 Kẽm, không hợp kim:Có hàm lượng kẽm từ 99,99% trở lên tính theo trọng lượng
             79011200 Có hàm lượng kẽm dưới 99,99% tính theo trọng lượng
             79012000 Kẽm hợp kim