Phần mở đầu - 8508

Mã HS Việt Nam 8508 - Máy hút bụi.

tra cứu mã hs số 8508của Việt Nam là Đối với Máy hút bụi.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy hút bụi. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8508 Máy hút bụi.
             85081100 Có động cơ điện lắp liền:Công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít
      850819 Loại khác:
             85081910 Loại phù hợp dùng cho mục đích gia dụng
             85081990 Loại khác
             85086000 Máy hút bụi loại khác
      850870 Bộ phận:
             85087010 Máy hút bụi của phân nhóm 8508.11.00 hoặc 8508.19.10
             85087090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in