Phần mở đầu - 9617

Mã HS Việt Nam 9617 - Phích chân không và các loại bình chân không khác, có kèm vỏ; bộ phận của chúng trừ ruột phích thủy tinh.

tra cứu mã hs số 9617của Việt Nam là Đối với Phích chân không và các loại bình chân không khác, có kèm vỏ; bộ phận của chúng trừ ruột phích thủy tinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phích chân không và các loại bình chân không khác, có kèm vỏ; bộ phận của chúng trừ ruột phích thủy tinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9617 Phích chân không và các loại bình chân không khác, có kèm vỏ; bộ phận của chúng trừ ruột phích thủy tinh.
             96170010 Phích chân không và các loại bình chân không khác
             96170020 Các bộ phận

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in