Phần mở đầu - 1401

Mã HS Việt Nam 1401 - Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơm, rạ ngũ cốc đã tẩy hoặc nhuộm và vỏ cây đoạn).

tra cứu mã hs số 1401của Việt Nam là Đối với Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơm, rạ ngũ cốc đã tẩy hoặc nhuộm và vỏ cây đoạn).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơm, rạ ngũ cốc đã tẩy hoặc nhuộm và vỏ cây đoạn). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1401 Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơm, rạ ngũ cốc đã tẩy hoặc nhuộm và vỏ cây đoạn).
             14011000 Tre
      140120 Song, mây:
             14012011 Nguyên cây:Thô
             14012012 Đã rửa sạch và sulphurơ hóa
             14012019 Loại khác
             14012021 Lõi cây mây đã tách:Đường kính không quá 12 mm
             14012029 Loại khác
             14012030 Vỏ (cật) cây mây đã tách
             14012090 Loại khác
             14019000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in