Phần mở đầu - 4806

Mã HS Việt Nam 4806 - Giấy giả da gốc thực vật, giấy không thấm dầu mỡ, giấy can, giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác, dạng cuộn hoặc tờ.

tra cứu mã hs số 4806của Việt Nam là Đối với Giấy giả da gốc thực vật, giấy không thấm dầu mỡ, giấy can, giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác, dạng cuộn hoặc tờ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Giấy giả da gốc thực vật, giấy không thấm dầu mỡ, giấy can, giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác, dạng cuộn hoặc tờ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4806 Giấy giả da gốc thực vật, giấy không thấm dầu mỡ, giấy can, giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác, dạng cuộn hoặc tờ.
             48061000 Giấy giả da gốc thực vật
             48062000 Giấy không thấm dầu mỡ
             48063000 Giấy can
             48064000 Giấy bóng mờ và giấy bóng trong hoặc các loại giấy trong khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in