Phần mở đầu - 1404

Mã HS Việt Nam 1404 - Các sản phẩm từ thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

tra cứu mã hs số 1404của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm từ thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm từ thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1404 Các sản phẩm từ thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
             14042000 Xơ của cây bông
      140490 Loại khác:
             14049020 Loại dùng chủ yếu trong công nghệ thuộc da hoặc nhuộm màu
             14049030 Bông gòn
             14049090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in