Phần mở đầu - 1302

Mã HS Việt Nam 1302 - Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic muối của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật.

tra cứu mã hs số 1302của Việt Nam là Đối với Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic muối của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic muối của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1302 Nhựa và các chiết xuất từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic muối của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật.
      130211 Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật:Từ thuốc phiện:
             13021110 Từ Pulvis opii
             13021190 Loại khác
             13021200 Từ cam thảo
             13021300 Từ hoa bia (hublong)
      130219 Loại khác:
             13021920 Chiết xuất và cồn thuốc của cây gai dầu
             13021930 Chiết xuất khác để làm thuốc
             13021940 Nhựa và các chiết xuất thực vật từ hoa cúc hoặc rễ cây có chứa rotenone
             13021950 Sơn mài (sơn mài tự nhiên)
             13021990 Loại khác
             13022000 Chất pectic, muối của axit pectinic, muối của axit pectic
             13023100 Chất nhầy và chất làm đặc, làm dày, đã hoặc chưa biến đổi thu được từ các sản phẩm thực vật:Thạch rau câu
             13023200 Chất nhầy và chất làm đặc, làm dày, đã hoặc chưa biến đổi, thu được từ quả bồ kết gai, hạt bồ kết gai hoặc hạt guar
      130239 Loại khác:
             13023910 Làm từ rong biển
             13023990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in