Phần mở đầu - 1521

Mã HS Việt Nam 1521 - Sáp thực vật (trừ triglyxerit), sáp ong, sáp côn trùng khác và sáp cá nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu.

tra cứu mã hs số 1521của Việt Nam là Đối với Sáp thực vật (trừ triglyxerit), sáp ong, sáp côn trùng khác và sáp cá nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sáp thực vật (trừ triglyxerit), sáp ong, sáp côn trùng khác và sáp cá nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1521 Sáp thực vật (trừ triglyxerit), sáp ong, sáp côn trùng khác và sáp cá nhà táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu.
             15211000 Sáp thực vật
      152190 Loại khác:
             15219010 Sáp ong và sáp côn trùng khác
             15219020 Sáp cá nhà táng

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in