Phần mở đầu - 2001

Mã HS Việt Nam 2001 - Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.

tra cứu mã hs số 2001của Việt Nam là Đối với Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2001 Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.
             20011000 Dưa chuột và dưa chuột ri
      200190 Loại khác:
             20019010 Hành tây
             20019090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in