Phần mở đầu - 2205

Mã HS Việt Nam 2205 - Rượu Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm.

tra cứu mã hs số 2205của Việt Nam là Đối với Rượu Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Rượu Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2205 Rượu Vermouth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm.
      220510 Loại trong đồ đựng không quá 2 lít:
             22051010 Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%
             22051020 Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%
      220590 Loại khác:
             22059010 Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%
             22059020 Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in