Phần mở đầu - 9504

Mã HS Việt Nam 9504 - Các máy và bộ điều khiển trò chơi video, dụng cụ dùng cho giải trí, cho các trò chơi trên bàn hoặc trong phòng khách, kể cả bàn sử dụng trong trò chơi bắn bi (pintable), bia, bàn chuyên dụng dùng cho trò chơi ở sòng bạc và các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động.

tra cứu mã hs số 9504của Việt Nam là Đối với Các máy và bộ điều khiển trò chơi video, dụng cụ dùng cho giải trí, cho các trò chơi trên bàn hoặc trong phòng khách, kể cả bàn sử dụng trong trò chơi bắn bi (pintable), bia, bàn chuyên dụng dùng cho trò chơi ở sòng bạc và các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các máy và bộ điều khiển trò chơi video, dụng cụ dùng cho giải trí, cho các trò chơi trên bàn hoặc trong phòng khách, kể cả bàn sử dụng trong trò chơi bắn bi (pintable), bia, bàn chuyên dụng dùng cho trò chơi ở sòng bạc và các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9504 Các máy và bộ điều khiển trò chơi video, dụng cụ dùng cho giải trí, cho các trò chơi trên bàn hoặc trong phòng khách, kể cả bàn sử dụng trong trò chơi bắn bi (pintable), bia, bàn chuyên dụng dùng cho trò chơi ở sòng bạc và các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động.
      950420 Các mặt hàng và phụ kiện dùng cho trò chơi bia:
             95042020 Bàn bia các loại
             95042030 Phấn xoa đầu gậy bia
             95042090 Loại khác
      950430 Máy trò chơi khác, hoạt động bằng đồng xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, xèng hoặc các loại tương tự, trừ các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động:
             95043010 Máy trò chơi pintable hoặc các máy trò chơi tự động (có khe nhét xèng hoặc xu)
             95043020 Bộ phận bằng gỗ, bằng giấy hoặc bằng plastic
             95043090 Loại khác
             95044000 Bộ bài
             95045000 Các máy và bộ điều khiển game video, trừ loại thuộc phân nhóm 9504.30
      950490 Loại khác:
             95049010 Các loại đồ phụ trợ để chơi bowling
             95049020 Trò chơi ném phi tiêu và các bộ phận và phụ kiện của chúng
             95049031 Thiết bị chơi bạc và đồ phụ trợ đi kèm:Bàn thiết kế để chơi bạc
             95049039 Loại khác
             95049092 Loại khác:Bàn thiết kế để chơi trò chơi:Bằng gỗ hoặc bằng plastic
             95049093 Loại khác
             95049094 Loại khác:Bằng gỗ hoặc bằng plastic
             95049099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in