Phần mở đầu - 5601

Mã HS Việt Nam 5601 - Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) từ công nghiệp dệt.

tra cứu mã hs số 5601của Việt Nam là Đối với Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) từ công nghiệp dệt.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) từ công nghiệp dệt. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5601 Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) từ công nghiệp dệt.
             56012100 Mền xơ; các sản phẩm khác làm từ mền xơ:Từ bông
             56012200 Từ xơ nhân tạo
             56012900 Loại khác
      560130 Xơ vụn và bụi xơ và kết xơ từ công nghiệp dệt:
             56013010 Xơ vụn polyamit
             56013020 Xơ vụn bằng polypropylen
             56013090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in