mã hs - 03028928

Mã HS Việt Nam 03028928 | HTS Mã Cá leo (Wallago attu) và cá da trơn sông loại lớn (Sperata seenghala)

tra cứu mã hs số 03028928 của Việt Nam là Đối với Cá leo (Wallago attu) và cá da trơn sông loại lớn (Sperata seenghala). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03028928 Cá leo (Wallago attu) và cá da trơn sông loại lớn (Sperata seenghala)