mã hs - 08023100

Mã HS Việt Nam 08023100 | HTS Mã Quả óc chó:Chưa bóc vỏ

tra cứu mã hs số 08023100 của Việt Nam là Đối với Quả óc chó:Chưa bóc vỏ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
08023100 Quả óc chó:Chưa bóc vỏ