Phần mở đầu - 5505

Mã HS Việt Nam 5505 - Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo.

tra cứu mã hs số 5505của Việt Nam là Đối với Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5505 Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo.
             55051000 Từ các xơ tổng hợp
             55052000 Từ các xơ tái tạo

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in