Phần mở đầu - 9111

Mã HS Việt Nam 9111 - Vỏ đồng hồ cá nhân và các bộ phận của nó.

tra cứu mã hs số 9111của Việt Nam là Đối với Vỏ đồng hồ cá nhân và các bộ phận của nó.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vỏ đồng hồ cá nhân và các bộ phận của nó. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9111 Vỏ đồng hồ cá nhân và các bộ phận của nó.
             91111000 Vỏ đồng hồ bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý
             91112000 Vỏ đồng hồ bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa được mạ vàng hoặc mạ bạc
             91118000 Vỏ đồng hồ loại khác
             91119000 Bộ phận