Phần mở đầu - 9113

Mã HS Việt Nam 9113 - Dây đeo, quai đeo và vòng đeo đồng hồ cá nhân, và các bộ phận của chúng.

tra cứu mã hs số 9113của Việt Nam là Đối với Dây đeo, quai đeo và vòng đeo đồng hồ cá nhân, và các bộ phận của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dây đeo, quai đeo và vòng đeo đồng hồ cá nhân, và các bộ phận của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9113 Dây đeo, quai đeo và vòng đeo đồng hồ cá nhân, và các bộ phận của chúng.
             91131000 Bằng kim loại quý hoặc kim loại dát phủ kim loại quý
             91132000 Bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa mạ vàng hoặc bạc
             91139000 Loại khác