Phần mở đầu - 6401

Mã HS Việt Nam 6401 - Giày, dép không thấm nước có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc plastic, mũ giày, dép không gắn hoặc lắp ghép với đế bằng cách khâu, tán đinh, xoáy ốc, cắm đế hoặc các cách tương tự.

tra cứu mã hs số 6401của Việt Nam là Đối với Giày, dép không thấm nước có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc plastic, mũ giày, dép không gắn hoặc lắp ghép với đế bằng cách khâu, tán đinh, xoáy ốc, cắm đế hoặc các cách tương tự.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Giày, dép không thấm nước có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc plastic, mũ giày, dép không gắn hoặc lắp ghép với đế bằng cách khâu, tán đinh, xoáy ốc, cắm đế hoặc các cách tương tự. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6401 Giày, dép không thấm nước có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc plastic, mũ giày, dép không gắn hoặc lắp ghép với đế bằng cách khâu, tán đinh, xoáy ốc, cắm đế hoặc các cách tương tự.
             64011000 Giày, dép có gắn mũi kim loại bảo vệ
             64019200 Giày, dép khác:Giày cổ cao quá mắt cá chân nhưng không qua đầu gối
             64019900 Loại khác