Phần mở đầu - 2202

Mã HS Việt Nam 2202 - Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09.

tra cứu mã hs số 2202của Việt Nam là Đối với Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2202 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09.
      220210 Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu:
             22021010 Nước khoáng xô đa hoặc nước có ga, có hương liệu
             22021090 Loại khác
      220290 Loại khác:
             22029010 Sữa tươi tiệt trùng có hương liệu
             22029020 Sữa đậu nành
             22029030 Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng
             22029090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in