Phần mở đầu - 1109

Mã HS Việt Nam 1109 - Gluten lúa mì, đã hoặc chưa làm khô.

tra cứu mã hs số 1109của Việt Nam là Đối với Gluten lúa mì, đã hoặc chưa làm khô.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Gluten lúa mì, đã hoặc chưa làm khô. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1109 Gluten lúa mì, đã hoặc chưa làm khô.
             11090000 Gluten lúa mì, đã hoặc chưa làm khô.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in