Phần mở đầu - 1101

Mã HS Việt Nam 1101 - Bột mì hoặc bột meslin.

tra cứu mã hs số 1101của Việt Nam là Đối với Bột mì hoặc bột meslin.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bột mì hoặc bột meslin. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1101 Bột mì hoặc bột meslin.
             11010010 Bột mì
             11010020 Bột meslin