mã hs - 08135010

Mã HS Việt Nam 08135010 | HTS Mã Hạt điều hoặc quả hạch Brazil chiếm đa số về trọng lượng

tra cứu mã hs số 08135010 của Việt Nam là Đối với Hạt điều hoặc quả hạch Brazil chiếm đa số về trọng lượng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0813 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.
081350 Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này:
08135010 Hạt điều hoặc quả hạch Brazil chiếm đa số về trọng lượng