mã hs - 08135030

Mã HS Việt Nam 08135030 | HTS Mã Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng

tra cứu mã hs số 08135030 của Việt Nam là Đối với Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0813 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.
081350 Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này:
08135030 Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng