Phần mở đầu - 2204

Mã HS Việt Nam 2204 - Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09.

tra cứu mã hs số 2204của Việt Nam là Đối với Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2204 Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09.
             22041000 Rượu vang có ga nhẹ
      220421 Rượu vang khác; hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men của rượu:Loại trong đồ đựng không quá 2 lít:
             22042111 Rượu vang:Có nồng độ tính theo thể tích không quá 15%
             22042113 Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% nhưng không quá 23%
             22042114 Có nồng độ tính theo thể tích trên 23%
             22042121 Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men của rượu:Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%
             22042122 Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%
      220429 Loại khác:
             22042911 Rượu vang:Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%
             22042913 Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% nhưng không quá 23%
             22042914 Có nồng độ tính theo thể tích trên 23%
             22042921 Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men của rượu:Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%
             22042922 Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%
      220430 Hèm nho khác:
             22043010 Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%
             22043020 Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15%

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in